Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Gračanica

Održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Gračanica

28.05.2020|

Juče je u Multimedijalnoj sali Gradske uprave održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite.

Riječi je bilo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji te su se sumirali rezultati iz prethodnih mjeseci. Zaključak je da je epidemiološka situacija na području našeg grada zadovoljavajuća i da nema pozitivnih na Covid-19.

Odlučeno je i da se zatvore oba izolatorija u gradu koji su smješteni u dvorani Luke i prostoru Omladinskog centra ANEA.

Preporuka je da građani i dalje obavezno nose zaštitne maske i da poštuju socijalnu distancu.

Komandant štaba, gradonačelnik Nusret Helić je kazao da bi već do kraja sedmice mogao biti isplaćen novac onima koji su se prijavili na javni poziv za ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih korona virusom a kojima je zbog aktuelne situacije bio zabranjen rad.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

  1. Trenutna epidemiološka situacija na području grada Gračanica je povoljna i zadovoljavajuća i nema pozitivnih na koronavirus, COVID-19.
  2. Zadužuju se Nihad Sinanović, Nesib Okić i Mustafa Bajić da provedu aktivnosti na zatvaranju izolatorijuma u Sportskoj Sali, a u skladu sa Naredbom KŠCZ, broj: 02/24-40-009018-58N/20 od 21.05.2020. godine.
  3. Zadužuju se dir. BKC-a Peljto Nedžad, savjetnik gradonačelnika za mlade Erhad Brkić i sekretar Crvenog križa Grada Gračanica Husnija Imamović da provedu aktivnosti na zatvaranju izolatorijuma u prostoru BKC-a- Anea, a u skladu sa Naredbom KŠCZ, broj: 02/24-40-009018-59N/20 od 22.05.2020. godine.
  4. Zahtijevamo od građana poštivanje svih mjera zaštite u skladu sa važećim naredbama ( nošenje maske, socijalna distanca, dezinfekcione mjere i sl.) u čemu aktivnu ulogu treba da ima i Radio Gračanica.

Tražimo od PU Gračanica da pojača mjere i aktivnosti na kontroli poštivanja važećih naredbi.

  1. Traži se od Kantonalnog štaba civilne zaštite TK, Ministarstva zdravstva TK i Zavoda za javno zdravstvo da u skladu sa procjenama obezbijede što veći broj testiranja građana na koronavirus, COVID-19 i ocijene uslove da se testiranje vrši i u Općoj bolnici „ Dr. Mustafa Beganović”.
  2. Zadužuju se JZU Dom zdravlja Gračanica, JZU Opća bolnica „ dr. Mustafa Beganović”, Crveni križ Grada Gračanica, JP Komus, JP Vodovod i kanalizacija i JP Veterinarska stanica  da u roku od 10 dana ( do 05.06.2020. godine),  Gradskom štabu civilne zaštite dostave Izvještaje o aktivnostima u toku pandemije korona virusa, COVID – 19, sa pokazateljima, utrošenim sredstvima i iskazanim doniranim sredstvima, kao i prijedlogom mjera za bolje funkcionisanje.