Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Održana sjednica Štaba civilne zaštite grada Gračanica U Gračanici 20 pozitivnih slučajeva na COVID-19

Održana sjednica Štaba civilne zaštite grada Gračanica U Gračanici 20 pozitivnih slučajeva na COVID-19

17.07.2020|

Danas je održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite grada Gračanica. Na sjednici je razmatrano nekoliko tačaka i to: Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji vezanoj za COVID-19, Informacija o trenutnoj situaciji vezano za proglašenje stanja prirodne nesreće i donošenje Odluke o prestanku stanja prirodne nesreće te tekućaa pitanja.

Nakon što je komandant štaba CZ, Nusret Helić iznio uvodnu riječ i podsjetio sve prisutne, apelujući da utiču na građane u svojim nadležnostima, na važnost pridržavanja mjera zaštite, prije svega nošenje maske, držanje distance, dezinfekcija gdje god je to moguće i slično kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze i pogoršavanje situacije na području grada.

Na sjednici se obratio i dao kratak izvještaj i zamjenik direktora Doma zdravlja, Suljo Mehanović koji je rekao da je napodručju grada Gračanica trenutno 20 aktivno pozitivnih na COVID-19, a da se u izolaciji nalazi 98 osoba.

Po završetku rasprave o prvoj tačci doneseni su  sljedeći zaključci:

  1. Stanje u vezi sa korona virusom COVID-19 se pogoršava i na području lokalne zajednice i rezultat je prije svega opuštanja građana ali i svih onih koji su dužni obezbijediti uslove za provođenje mjera i zdravstvenu zaštitu građana (javne institucije i ustanove, tržni centri i drugi objekti, gdje boravi veći broj građana, organizatori većih okupljanja i sličo).
  2. Ponovo apelujemo i molimo sve građane da poštuju mjere i osnovne principe zaštite zdravlja, a to su: držanje distance, odnosno fizičkog ostojanja, nošenje maski, pranje ruku i druge mjere higijene, te poštovanje mjera izolacije.U suprotnom će biti sve gore.
  3. U cilju dodatne zaštite zdravstvenog osoblja, obavezuje se Gradski štab da hitno obezbijedi i stavi na raspolaganje Domu zdravlja 1.500 zaštitnih maski i 50 višekratnih zaštitinih odijela u Općoj bolnici i 1.000 maski i takođe 50 zaštitnih odijela.
  4. Zadužuje se Načelnik štaba CZ-a da zajedno sa nadležnom službom provede javnu nabavku 15.000 zaštitnih maski koje će se po posebnom planu staviti na raspolaganje građanima i radi njihove zaštite.
  5. Zadužuje se Sekretar organa i Gradskog vijeća i šef Službe za CZ da zajedno sa Radio Gračanicom utvrde plan medijske i druge kampanje za uticaj na svijest građana da samo zajedno i poštujući mjere samozaštite možemo sačuvati sebe i druge od opasnog virusa (propagandni materijal, bilbordi, emisije, društvene mreže i slično).
  6. Pozivamo sva udruženja, NVO, sportske i druge organizacije da putem svog članstva takođe provode kampanju obaveze nošenja maski i provođenje drugih mjera zaštite.
  7. Pozivamo sve javne i druge ustanove, trgovačke i druge centre i prostore gdje se okuplja veći broj građana i organizatore skupova da obezbijede sve preduslove za poštivanje svih zaštitnih mjera, posebno nošenje maski i održavanje higijene unutar tih objekata.
  8. Apelujemo na inspekcijske i druge organe, uključujući i policiju da pojačaju kontrole provođenja mjera i naredbi u vezi sa zaštitom građana

Za drugu tačku dnevnog reda Izvještaj je iznio načelnik štaba Mustafa Bajić. Naveo je sve aktivnosti koje je Štab realizovao od 26.06.2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće do danas te predložio da Gradonačelnik od danas proglasi prestanak stanja prirodne nesreće.

Gradonačelnik je poslije sjednice donio Odluku o stavljanju van snage Odluke Gradonačelnika o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava i klizišta na području grada Gračanica.