Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

ODRŽANA TREĆA RADIONICA SEKTORSKIH GRUPA ZA REVIDIRANJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE GRAČANICA

ODRŽANA TREĆA RADIONICA SEKTORSKIH GRUPA ZA REVIDIRANJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE GRAČANICA

06.11.2015|

U petak 06.11.2015. godine u multimedijalnoj sali Općine Gračanica održana je treća radionica sektorskih grupa za revidiranje Strategije lokalnog razvoja općine Gračanica 2011-2020. Proces revizije Strategije se realizuje u saradnji sa UNDP-om i projektom Integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Radionica je održana u terminu od 09:00 do 16:00 sati, odvojeno po sektorskim grupama (za ekonomski, društveni i okolišni razvoj), u trajanju od po cca dva sata. Na radionici sve tri sektorske grupe, koje je vodila konsultantica UNDP-a Snežana Mišić-Mihajlović, raspravljalo se na temu: Sektorsko planiranje u procesu revizije lokalne razvojne strategije, Programiranje u funkciji sektorskog planiranja, prema dnevnom redu koji se nalazi u prilogu.

Tokom radionice su razmatrane i usaglašavane programske veze sa više sektorskih ciljeva a nakon radionice je dogovoreno da se dostavi lista projekata na obrascima za projekte, koja će se usaglasiti sa strateškim i sektorskim ciljevima. Svi sudionici radionice su uzeli aktivno učešće te će nastaviti raditi na navedenim aktivnostima i u narednom periodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 {phocadownload view=filepreviewlink|id=956|previewwidth=640|previewheight=480|text=”Dnevni red” }