Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

ODRŽANA TREĆA SJEDNICA O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA NASTAVKU IZGRADNJE SPORTSKE SALE-BAZEN

ODRŽANA TREĆA SJEDNICA O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA NASTAVKU IZGRADNJE SPORTSKE SALE-BAZEN

2015-10-25T15:43:00+00:00 25.10.2015|

U kabinetu općinskog načelnika Nusreta Helića, u petak 23.10.2015. godine održana je treća sjednica Tima-Radne grupe za provođenje aktivnosti na nastavku izgradnje sportske sale (PKSC) na Bazenu. Povod okupljanja bila je prezentacija predmjera i predračuna (I faza) za građevinsko-zanatske radove na rekreativno-sportskom objektu sportska dvorana-Bazen.

 

U timu radne grupe se nalaze ljudi iz privrede, školstva, projektant, predstavnici Općine Gračanica i Općinski vijećnici, čiji su zadaci da u saradnji sa nadležnim službama Općine, projektantom, postojećim stanjem objekta, raspoloživim sredstvima kao i prijedlozima konstrukcije finansiranja i prioritetom radova na izgradnji stvore uslove za obavljanje nastave tjelesnog odgoja za učenike srednjih škola.

Na predhodna dva sastanka se razgovaralo o problemu sportske dvorane, koja je usljed nedovršenosti izložena nepovoljnim uticajima vremenskih uslova, dok je sa druge strane srednjoškolcima sa naše općine uskraćena kvalitetna nastava iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Zaključci sastanka su: usaglašavanje projekta sa sadašnjim stanjem, čišćenje smeća koje se nalazi na tom lokalitetu, ograđivanje prostora oko dvorane, započinjanje sa izvođenjem građevinskih (unutarnjih) radova kako bi se prioritetno završio dio predviđen za učenike, postavljanje stolarije na cijeli objekat kao i konstrukcija daljeg finansiranja.

Na raspolaganju se nalazi 250.000 KM iz budžeta Općine Gračanice od 2015. godine. Općinski načelnik je istakao da se ulazi u novu budžetsku godinu u kojoj će se planirati  sredstava za ovu namjenu, te je potrebno što prije započeti sa izvođenjem radova sa sredstvima koja su na raspolaganju, kako bi srednjoškolci slijedeću školsku godinu obavljali u novoj sali. Također je izjavio da se ne treba ići u prošlost nego energiju usmjeriti prema aktivnostima oko pronalaženja modusa izvedbe kao i prikupljanja novčanih sredstava kako bi se ovaj projekat što prije realizovao.

Dat je nalog nadležnoj Općinskoj službi da pokrene procedure za građevinsko-zanatske radove i postavljanje stolarije na objektu sportske sale.