Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

ODRŽANI PRVI SASTANCI SEKTORSKIH GRUPA ZA REVIDIRANJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE GRAČANICA

ODRŽANI PRVI SASTANCI SEKTORSKIH GRUPA ZA REVIDIRANJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE GRAČANICA

19.10.2015|

Općina Gračanica je u saradnji sa UNDP-om pokrenula proces revidiranja Strategije lokalnog razvoja općine Gračanica 2011-2020, te su tim povodom u petak, 16.10.2015. godine u Novoj zgradi Općine Gračanica održani prvi sastanci  sektorskih grupa. Riječ je o ažuriranju odnosno reviziji navedene Strategije, koje se vrši se u intervalima od pet godina.

Općinski načelnik Nusret Helić je donio odluku o javno-privatnom dijalogu, kojom se pruža institucionalna podrška javno-privatnom partnerstvu uspostavljanjem Lokalnog ekonomskog vijeća (LEV) i tri sektorske grupe. LEV se sastoji od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora i njegov rad je zasnovan na principima održivog razvoja i socijalne uključenosti, te međusobnog povjerenja i saradnje, partnerstva i odgovornosti.

 

Na dvosatnim sastancima sektorskih grupa koji su održani sljedećim redoslijedom: od 09:00 do 11:00 sastanak sektorske grupe privrede, poljoprivrede i obrta, od 11:30 do 13:30 sastanak sektorske grupe  društvenog razvoja i od 11:30 do 15:30 sastanak sektorske grupe za zaštitu okoliša, vršeno je ažuriranje SWOT analize i sektorskih ciljeva iz navedenih oblasti kao i opće SWOT analize i ciljeva. Na sastancima su identifikovani i usklađivani novi i podešavani postojeći sektorski ciljevi Općine Gračanica te su svi sudionici uzeli aktivno učešće.