Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Potpisani ugovori za ekonomsko osnaživanje sa korisnicima u projektu „Oporavak od poplava“

Potpisani ugovori za ekonomsko osnaživanje sa korisnicima u projektu „Oporavak od poplava“

24.01.2020|

Danas su u Kabinetu Gradonačelnika potpisani ugovori za ekonomsko osnaživanje tri korisnika u projektu „Oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje“ koji finansira Evropska unija u saradnji sa entitetskim vladama i partnerskim općinama.

Potpisivanjem Ugovora sa korisnicima Đogić Muneverom, Muslimović Amelom i Nukić Nerminom su dodijeljena dva plastenika i jedna motokosačica uz potrebnu edukaciju i stručan nadzor.

„Ja se zahvaljujem Evropskoj uniji i gradonačelniku Nusretu Heliću, svima koji su nam pomogli u izgradnji nove kuće i sada za plastenik, da krenemo i mi mladi sa boljim uslovima za život“, rekla je Đogić Munevera, jedna od korisnica kojoj je kroz ovaj projekat i izgrađena nova kuća.

„Projekat Evropske unije Oporavak od poplava kojeg implementira UNDP sa partnerskim organizacijama Hilfswerkom i ASB-om je još jedan vrijedan projekat. Prilika je evo da se zahvalimo donatorima; tri porodice će se na ovaj način ekonomski osnažiti. Mislim da će ovoj omladini doprinijeti prije svega da pojača svoje prihode, da se educiraju kroz to i vjerujem prošire i dalje prozvodnju i na taj način ostanu u ovoj državi“, izjavio je Gradonačelnik.

Kroz program Oporavak od poplava-stambeno zbrinjavanje u Gračanici je izgrađeno 16 novih stambenih jedinica i urađeno 6 sanacija.

Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje predstavlja nastavak napora Evropske unije na ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava iz 2014. godine, započet je u septembru 2017. godine i ima za cilj da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima.

Program implementira UNDP u BiH zajedno sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim općinama i gradovima. Finansijer projekta je Evropska unija a sufinansijeri projekta su entitetske vlade i partnerske općine/gradovi, a ukupna vrijednost projekta je 15 miliona EUR. Vrijednost projekata implementiranih na području grada Gračanica je blizu 900.000 KM.