Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GRAČANICA

POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GRAČANICA

01.06.2020|

Grad Gračanica i Fondacija Mozaik su, u maju 2020. godine, potpisale Memorandum o saradnji ukupne vrijednosti 77.250 KM za period 01.06.2020.-31.12.2023. godine kojim se uspostavlja Omladinska banka Gračanica.

To je program koji omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Trenutno Omladinska banka Gračanica ima otvoren poziv za prijem 5 članova i članica u Odbor koji će biti zadužen za upravljanje Omladinskom bankom, u saradnji sa Gradom Gračanica i Fondacijom Mozaik.

Ako imaš od 17 do 30 godina i želiš da radiš aktivno na razvoju svoje zajednice upoznaj se sa detaljima poziva i prijavi se u lonac.pro.

Poziv je otvoren do 15.06.2020. godine.

 

Ako želiš, pročitaj više o Programu Omladinske banke  i o tome kako funkcioniše Odbor.