Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije__

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije__

22.07.2016|

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

OPĆINA GRAČANICA

OpćinskA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 01-05-00471-2016/ 40

Gračanica, 22.07.2016.godine

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati  26. 07. 2016. god. (utorak) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

D N E V N I   R E D:

1.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice OIK-e

2. Obavještenje o biračkim mjestima, dostavljeno od strane CIK-e

3. Informacija o provedenom Javnom pozivu za potencijalne trenere predsjednika biračkih

odbora

4.Razno

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.035/707-022.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

Zehra  Mujačoć