Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Preliminarna rang lista odobrenih projektnih prijedloga ponovljenog Javnog poziva za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Grada Gračanica za 2019.godinu

Preliminarna rang lista odobrenih projektnih prijedloga ponovljenog Javnog poziva za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Grada Gračanica za 2019.godinu

09.06.2020|

Na osnovu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, raspisanog „Ponovljenog Javnog poziva za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Grada Gračanica za 2019.godinu“ od 03.03.2020. godine, Komisija za izbor korisnika poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Grada Gračanica za 2019.godinu, imenovana od strane Gradonačelnika, Rješenjem broj: 02-05-04443-2019 od 22.11.2019.godine, nakon ocjene prispjelih projektnih prijedloga u skladu sa kriterijima definisanim u Smjernicama za aplikante, objavljuje:

 

PRELIMINARNU RANG LISTU ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Rang Podnosilac projektnog prijedloga Broj bodova
1. Amosi company doo 43
2. Halidović doo 41
3.

 

Napomena: Gore navedena lista je preliminarnog karaktera, te je moguće podnijeti žalbu na istu do 12.06.2020. godine.