Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Preliminarna rang lista odobrenih projektnih prijedloga za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja grada Gračanica

Preliminarna rang lista odobrenih projektnih prijedloga za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja grada Gračanica

28.11.2019|

Na osnovu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, raspisanog „Javnog poziva za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Grada Gračanica za 2019.godinu“ od 11.11.2019. godine, Komisija za izbor korisnika poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Općine Gračanica za 2019.godinu, imenovana od strane Gradonačelnika, Rješenjem broj: 02-05-04443-2019 od 22.11.2019.godine, nakon ocjene prispjelih projektnih prijedloga u skladu sa kriterijima definisanim u Smjernicama za aplikante, objavljuje:

 

PRELIMINARNU RANG LISTU ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Rang Podnosilac projektnog prijedloga Broj bodova
1. Mis Tekstil obrt. 56
2. Wirac-net doo 46
3. Index doo 40
4. Zanatska radnja „Nova fronta“ 38
5. Seming doo 28
6. Zeka Comerce doo 26

 

Napomena: Gore navedena lista je preliminarnog karaktera, te je moguće podnijeti žalbu na istu do 03.12.2019. godine.

 

Gračanica, 28.11.2019.godine