Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Preporuka Zdravstvenog savjeta Gračanica u vezi sa ovjerom zdravstvenih legitimacija

Preporuka Zdravstvenog savjeta Gračanica u vezi sa ovjerom zdravstvenih legitimacija

17.01.2020|

Na osnovu člana 68. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata Federacije BiH (Službene novine FBiH, broj: 40/10) i 22. Poslovnika o radu Zdravstvenog savjeta na nivou grada Gračanica, Zdravstveni savjet donosi:

 

Preporuku

u vezi sa ovjerom zdravstvenih legitimacija

 1. Uvod

Od petka 10.01.2020. godine, počela je uplata premije osiguranja za 2020. godinu i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije na području TK-a.

Svakodnevno smo svjedoci dugih redova čekanja naših građana u i ispred Poslovnice ZZO Gračanica da apliciraju markicu ili samo ovjere knjižicu.

Gužve su primjetne od ranih jutarnjih sati bez obzira na niske temperature. Prostor poslovnice je premali da primi sve one koji su došli da uplate markicu, stoga je veliki broj građana na ulici.

Mnogo je onih koji su došli da ovjere knjižicu kako bi mogli odvesti dijete na pregled, ili kako bi starija lica mogla dobiti redovnu terapiju.

Problem sa gužvama u Poslovnici ZZO Gračanica nije nov, on se iz godine u godinu ponavlja, budući da kategorije osiguranih lica koje su oslobođene plaćanja participacije imale ovjere do 31.12.2019.godine.

Situacija je dodatno otežana nedovoljnim brojem uposlenika u Poslovnici.

S obzirom na navedenu situaciju formiranje mobilnog tima bi smanjilo gužve, te na taj način olakšalo bi se i građanima i uposlenicima.

Takođe, bilo bi neophodno razdvojiti ovjeru zdravstvenih legitimacija i markica od ovjere uputnica, recepata, papira za operaciju i drugih dijagnostičkih procedura za koje je potrebna ovjera u Zavodu, a zbog čega su čak i teži bolesnici prisiljeni čekati.

Kategorije osiguranih lica koje su oslobođene plaćanja participacije su:

 1. učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života;
 2. vojni invalidi s utvrđenim invaliditetom od 60% i više;
 3. civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60%;
 4. članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
 6. lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
 7. osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;
 8. raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
 9. za osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta;
 10. osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;
 11. osigurana lica koja su prijavljena kod službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica a koja nisu prijavljena na zdravstveno osiguranje preko JU Službe za zapošljavanje, kao nosioci osiguranja;
 12. djeca od 15. do 18. godine života koja su ocijenjena kao trajno nesposobna za samostalan život i rad, a prijavljena su na zdravstveno osiguranje kao članovi porodice roditelja.

Pored navedenih kategorija osiguranih lica plaćanja participacije oslobođene su i sljedeće kategorije i to za period važenja ovjere zdravstvene legitimacije:

 1. djeca do navršenih 15. godina života;
 2. osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;
 3. osigurana lica koja su prijavljena kod službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica i koja su prijavljenja na zdravstveno osiguranje preko iste, kao nosioci osiguranja.

Prema Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-juni 2019. godine ukupan broj osiguranih lica u Poslovnici ZZO Gračanica je 44.231 lice, od čega broj osiguranih lica  radni odnos + samostalni poduzetnik iznosi  10.666 + 625 = 11.291 lice.

Prema naprijed navedenom, 74,47% osiguranih lica na području grada Gračanica su lica oslobođena plaćanja participacije, odnosno imali su ovjeru zdravstvenih legitimacija do 31.12.2019.godine, što čini razlogom velikih gužvi u Poslovnici.

 

 1. Činjenično stanje

Nezadovoljstvo građana – pacijenata ne odnosi se na rad uposlenih u Poslovnici ZZO Gračanica, već na neracionalnu i neefikasnu upotrebu resursa ZZO TK-a.

Naime, broj referenata potrebnih za sprovođenje poslova zdravstvenog osiguranja u poslovnicama utvrđuje se prema broju osiguranih lica u poslovnici.

Prema važećim standardima, na 8.000-10.000 osiguranih lica zapošljava se jedan referent sa srednjom stručnom spremom, s tim da postoje određena odstupanja, što se procjenjuje zavisno od strukture osiguranih lica (radnici, zemljoradnici, penzioneri) u svakoj poslovnici.

Od ukupnog broja zaposlenih 71% su žene, a 29% su muškarci.

 

Prema Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-juni 2019. godine dat je tabelarni prikaz osiguranih lica po poslovnicama Zavoda.

Poređenja radi, a prema podacima iz Izvještaja, navodi se:

 • Poslovnica Gračanica trenutno ima 3 referenta sa srednjom stručnom spremom na 44.231 osigurana lica.
 • Poslovnica Banovići ima 3 referenta sa srednjom stručnom spremom na 22.538 osigurana lica.
 • Poslovnica Živinice ima 5 referenta sa srednjom stručnom spremom na 53.654 osigurana lica.
 • Poslovnica Tuzla ima 12 referenta sa srednjom stručnom spremom na 107.651 osigurana lica.

 

Poslovnica Gračanica ima 3, a trebala bi prema važećim standardima imati minimalno 5 referenta sa srednjom stručnom spremom na 44.231 osigurana lica.

Prema članu 69. Zakona propisano je:

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga rada, zdravstveni savjet je ovlašten upozoravati, predlagati i davati preporuke. Zdravstveni savjet je ovlašten nadležnim organima državne uprave, organima lokalne samouprave, nadležnim ministarstvima zdravstva, zavodima zdravstvenog osiguranja, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, komorama iz oblasti zdravstva predlagati preduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese pacijenata i zahtijevati izvještaj o preduzetim mjerama.

 

III. Preporuke

 

Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Ministarstvu zdravstva TK-a, da:

Poduzmu mjere u cilju formiranja mobilnog tima (šaltera) za Gračanicu u saradnji sa Gradonačelnikom i direktorom JZU Dom zdravlja Gračanica, koji bi eventualno bio smješten u JZU Dom zdravlja Gračanica (zbog informatičke podrške). Mobilno mjesto –  šalter, prvenstveno bi bilo namijenjeno za osobe koje imaju hitnost u ovjeri zdravstvenih legitimacija.

Razdvojiti ovjeru zdravstvenih legitimacija i markica od ovjere uputnica, recepata, papira za operaciju i drugih dijagnostičkih procedura za koje je potrebna ovjera u Zavodu.

Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da:

Hitno iznađe mogućnost za prijem volontera ili radnika po ugovoru na određeno radno vrijeme za period 01.01.-01.05. kalendarske godine, što predstavlja period vršenja uplata premije osiguranja.

 

Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da:

Što skorije uvođenje elektronske zdravstvene legitimacije.

 

Zdravstveni savjet na nivou grada Gračanica potrebno je izvijestiti o učinku Preporuka u roku od 15 dana od dana prijema Preporuka.