Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Privreda općine Gračanica

Privreda općine Gračanica

Gračaničku privredu danas čini mnoštvo malih i velikih preduzeća, zasnovanih na nesumnjivo bogatoj zanatsko-trgovačkoj tradiciji koja seže daleko u prošlost Gračanice, sjedišta nekadašnjeg prostranog kadiluka, turske kaze, austrijskog kotara i jugoslovenskog sreza.
Sa 25 različitih zanata krajem 16. stoljeća, Gračanica je bila prava esnafska radionica za vojsku i važno trgovačko središte na raskrsnici karavanskih puteva koji su vodili od Jadranskog mora prema Brčanskoj skeli.  

Privredni razvoj Gračanice počinje nakon povlačenja osmanske i uspostavljanja austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini, poslije 1878. godine.

 

 

 

Izgradnjom saobraćajnica, a naročito povezivanjem Gračanice sa željeznicom – “Ćirom“ 1898. godine, otvaranjem kamenoloma, eksploatacijom šumskog bogatstva, prilagođavanjem zanatsko-esnafske proizvodnje i trgovine zahtjevima tadašnjeg evropskog tržišta, Gračanica je zakoračila u moderno doba svog razvoja.
Sve do 1992. godine bila je prepoznatljiva po svojim velikim proizvodnim firmama i kvalitetu njihovih proizvoda. Od ukupno 11.000 zaposlenih, na općini je radilo 8.000, od čega 6.000 u privredi. Broj nezaposlenih, po zvaničnim evidencijama kretao se oko 5.000.

 

Privrednu strukturu današnje Gračanice čini preko 400 pravnih subjekata (privatna preduzeća, javna preduzeća i ustanove) i oko 600 fizičkih lica (samostalne zanatske i druge radnje).

Dakle, na općini egzistira oko 1.000 privrednih subjekata. Uslovno se mogu podijeliti na uslužne i zanatsko – proizvodne. Među uslužnim dominiraju trgovina, ugostiteljstvo i prevoz, a od proizvodnih najvažnije su građevinarstvo, drvoprerađivačka industrija, prerada plastike, metalska, obućarstvo i konfekcija, proizvodnja hrane (peradarstvo, stočarstvo, prerada voća, povrća i mesa). Od ukupno 7.279 zaposlenih na općini, u privredi je (kod pravnih i fizičkih lica) oko 6.600 (podaci iz oktobra 2006. godine). Najmnogoljudnije firme su: „Fortuna“, „Olimp“, „Jadrina“ i Kompanija „Širbegović“.

Lokalna uprava u Općini Gračanica u funkciji je poduzetništva i privrednog razvoja.