Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Rekonstrukcija spomen- obilježja u MZ Pribava

Rekonstrukcija spomen- obilježja u MZ Pribava

04.09.2020|

Ovih dana se u Pribavi radi nekoliko projekata. Čekajući da se završe radovi na izgradnji dječije igraone, krenulo se u realizaciju još jednog manjeg projekata.

Riječ je o generalnoj rekonstrukciji spomen obilježja poginulim borcima-šehidima i civilnim žrtvama rata u MZ Pribava.
Ovo spomen obilježje je izgrađeno prije 20 godina i vremenom je pretrpilo znatna oštećenja,kako na zidovima i mermeru tako i na ogradi.
Procjene su da bi se tokom nadolazeće zime ta oštećenja udvostručilia, stoga je odlučeno da se krene u generalnu rekonstrukciju koja će biti završena do zime.
Zidane površine će biti oblijepljene kamenom a ograda skinuta, ispjeskarena,pocinčana i ponovo ofarbana.
Time bi ovo spomen obilježje bilo obnovljeno na  duži vremenski period.
Inicijalna sredstva u iznosu od 1.500 KM je donirao Grad Gračanica a procjene su da će za završetak radova biti potrebno ukupo 3.000 KM.