Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Revitalizacija kraljevskog grada Soko: Izgrađen pristupni put

Revitalizacija kraljevskog grada Soko: Izgrađen pristupni put

17.09.2020|

U toku 2020. godine urađen je pristupni put  prema Gradini u Sokolu.

Izgradnjom 150 metara dugog puta stvoreni su uslovi o pokretanju izrade projektne dokumentacije i same rekonstrukcije Starog grada u Sokolu.

U iščekivanju smo rezultata javnog poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta na kojem je apliciran projekat finansiranja izrade projektne dokumentacije (idejni i glavni projekat restauratorskih i konzervatorskih radova u zakonskim okvirima).

Stari grad Soko potiče iz razdoblja srednjovjekovne bosanske države, a  2003. godine je proglašen nacionalnim spomenikom BiH.

Stari grad Soko i njegova obnova polako postaju prioritet. Započelo se obnovom objekta stare džamije u Sokolu a nastavlja izradom idejnog i glavnog projekta restauracije Sokolske gradine.