Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

ŠKAHOVICA

ŠKAHOVICA

Predsjednik: Vahidin Smajlović

Kontakt: 061/169-114

Površina: 8.109 km2 Broj stanovnika: 1.400

U okviru mjesne zajednice Škahovica nalaze se slijedeća naselja: Spahići, Centar, Delići,
Čozalovo Brdo i Ahmetagići

Mandati stranaka koje čine Vijeće mjesne zajednice Škahovica : SDP – 5; SDA – 2; SDU – 3; SBiH – 2.