Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

STJEPAN POLJE

STJEPAN POLJE

Predsjednik: Rahim Avdić

Kontakt: 061/725-130

Površina: 10.944 km2 Broj stanovnika: 3.466

U okviru mjesne zajednice Stjepan Polje nalaze se slijedeća naselja: Potok Mahala, Mejremići, Ibrahimovići, Hadžići, Dživraci, Polje, Polje Luke, Mustafići, Dedići, Muratovići, Avdići, Džebe Memići.

Mandati stranaka koje čine Vijeće mjesne zajednice Stjepan Polje : SDA – 6; SDU – 3; SDP – 1; NS – 1; SBiH – 1; SBB – 1; BPS Sefer Halilović – 1; BOSS – 1.