Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

2018-06-13T09:35:42+00:00 24.05.2016|

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

OPĆINA GRAČANICA

                                                                                    

Broj: 01-05-00471-2016/ 10

Gračanica, 25.05.2016.godine

 

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

                                            

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), s a z i v a m

             Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati 30.05.2016.god. (ponedjeljak) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

 

D N E V N I   R E D:

1. Plan izlaganja Privremenog biračkog spiska

2. Edukacija OIK-e

3.Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.035/707-022.

      

                                                                                           

                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                    Zehra  Mujačić