Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BIH“ U GRAČANICI ODRŽAN PRVI TRENING ZA FACILITATORE

U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BIH“ U GRAČANICI ODRŽAN PRVI TRENING ZA FACILITATORE

31.05.2016|

U subotu i nedjelju, 28.05. i 29.05.2016. godine, u Gračanici je održan prvi Trening za trenere facilitatore u okviru projekta „Jačanje uloge MZ u Bosni i Hercegovini“.

Kao što poznato, naša Općina je, od ukupno 63 koje su aplicirale, ušla među 13 jedinica lokalne samouprave kao partner Projekta, Općinski načelnik Nusret Helić, potpisao je pismo namjere, kao pismenu garanciju da će Općina Gračanica sa 30 % vlastitih sredstava učestvovati u realizaciji svih projekata.

Ovaj projekat, čija je vrijednost 8 miliona CHF (za 20 JLS), je zajednička inicijativa vlada Švicarske i Švedske koju provodi UNDP BiH (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) u saradnji sa:

  • Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH,
  • Ministarstvom pravde Federacije BiH,
  • Ministarstvom za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske,
  • Vladom Brčko Distrikta i
  • Entitetskim savezima općina/opština i gradova.

Cilj projekta je djelotvornije i efikasnije funkcionisanje MZ u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Predviđeno je da se u MZ obuče radni timovi, koji će raditi na buđenju svijesti građana o značaju učešća u demokratskim procesima.

Predavač na prvom treningu bila je Indira Prljača, eksterni UNDP konsultant, a ključne činjenice o kompletnom projektu iznosio je Dejan Danilović, Koordinator Projekta ispred Regionalnog ureda UNDP-a u Doboju. Treningu je prisustvovalo 37 predstavnika mjesnih zajednica i JLS iz tri odabrane općine/opštine: Gračanica, Gradačac i Petrovo.

Zahvaljujući dvodnevnoj obuci, koja se sastojala od predavanja i raznovrsnih radionica, učesnici su obučeni da kao facilitatori olakšavaju komunikaciju, kako bi razjasnili stavove i mišljenja zauzeta u raspravi te olakšali donošenje odluka.

Prva aktivnost facilitatora u mjesecu junu jeste, da u saradnji sa rukovodstvima mjesnih zajednica organizuju forume i debate, na kojima će omogućiti građanima da iznesu svoje mišljenje, iskažu potrebe, kako bi se definisale liste prioriteta i implementirale konkretne projektne inicijative. U narednom periodu će se organizovati i druge vrste obuka na različite teme, potrebne za bolje funkcionisanje MZ.