Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

U toku realizacija projekta crpne pumpe u MZ Rašljeva

U toku realizacija projekta crpne pumpe u MZ Rašljeva

28.01.2020|

U mjesnoj zajednici Rašljeva u toku je realizacija je projekta crpne pumpe.

Pumpna stanica će biti u funkciji crpljenja i transporta vode od bunara do glavnog rezervoara odakle će se primarnim i sekundarnim cjevovodima napajati stanovništvo.

Ugovorena vrijednost radova je 31.283,03 KM, a finansira se iz Budžeta Grada.