Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

VRANOVIĆI

VRANOVIĆI

Predsjednik: Refik Karić

Kontakt: 063/912-626

Površina: 4.960 km2

Broj stanovnika: 1.001

U okviru mjesne zajednice Vranovići nalaze se slijedeća naselja: Alibegovići, Centar, Nasići, Plane, Nurikići i Karići.

Mandati stranaka koje čine Vijeće mjesne zajednice Vranovići : SDA – 5; SDP – 2; SDU – 1; BOSS – 1.