Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

ZAPOČETI RADOVI NA INSTALIRANJU LED RASVJETE U CENTRU GRADA

ZAPOČETI RADOVI NA INSTALIRANJU LED RASVJETE U CENTRU GRADA

22.07.2016|

Početkom sedmice, započeta je implementacija projekta „Izvođenje radova na rekonstrukciji i zamjeni javne rasvjete u centru mjesne zajednice Gračanica“, kojom se u centru grada uvodi LED rasvjeta.  

LED rasvjeta će također biti postavljena ispred Osman-kapetanove medrese, Sahat-kule, a u drugoj fazi i u parku ispred zgrade Općine. Vrijednost projekta je preko 250.000 KM, obuhvata postavljanje 55 novih stubova i 80 novih LED lampi.

Prilikom izbora elemenata za LED rasvjetu, vodit će se računa o zadržavanju postojećeg, rustikalnog izgleda čaršije. Na pojedinim lokacijama u Gračanici, već se može primijetiti ulična rasvjeta LED tehnologije i to u ulicama: Kej Fridriha Foglera, Ahmed paše Budimlije, Mehmeda Ahmedbegovića, Mehmeda Vehbi ef. Šemsekadića.

 

Općinski načelnik Nusret Helić istakao je sljedeće:

„Uvođenje LED rasvjete, sa kojim se započelo 2012. godine, predstavlja važan korak u pravcu osavremenjivanja javne rasvjete na području općine Gračanica. Namjera Općine Gračanica je da modernizuje i učini boljom i efikasnijom cjelokupni sistem javne rasvjete na području Gračanice. Općinska uprava će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom ovakvih projekata i u ostalim djelovima grada u cilju uštede električne energije i postizanja većeg stepena energetske efikasnosti kada je u pitanju oblast javne rasvjete.“

Inače, LED tehnologija je savremena tehnologija rasvjete i slobodno se može reći tehnologija budućnosti u oblasti javne rasvjete. LED (Light Emitting Diode) je skraćenica za svijetleće diode i brojne su prednosti njihovog korištenja u odnosu na konvencionalne izvore svjetlosti.

Naime, sa aspekta energetske efikasnosti, LED sijalice imaju neuporedivo duži vijek trajanja od klasičnih sijalica – više od 80.000 radnih sati (kada bi svakodnevno LED rasvjeta radila 10-12 sati u prosjeku vijek trajanja bi bio više od 12 godina). Koriste i do 10 puta manje energije u odnosu na halogene sijalice, jer se sva energija pretvara u svjetlost, a ne i u toplotu, te samim tim smanjuju rizik od požara i nezgoda usljed kontakta sa njima. Također, prednost LED rasvjete je mogućnost efikasnijeg upravljanja javnom rasvjetom (moguće je uvesti više režima rada). Osim energetskih ušteda, ostvaruju se i velike uštede u održavanju javne rasvjete. Uvođenjem LED rasvjete ukida se redukcija rasvjete u kasnim noćnim satima.