Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Završeni radovi na izgradnji oko 6.000 metara kanalizacije u MZ Gračanica

Završeni radovi na izgradnji oko 6.000 metara kanalizacije u MZ Gračanica

29.01.2020|

Izvršena je primopredaja radova na jednom od značajnijih projekata za grad Gračanica, a posebno za naselja Čiriš, Varoš i Lendići.

Riječ je o projektu nastavka izgradnje i rekonstrukcije prioritetnih dionica fekalnih i oborinskih kolektora i zaštita novoizgrađene kolektorske mreže kroz izgradnju regulacije.

Izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije kroz dijelove dionica sa sekundarnim kanalima izvršena je rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacije kao i izgradnja nove kanalizacije ukupnoj u dužini od oko  5.741 m fekalne kanalizacije i oko 358 m oborinske kanalizacije , čime je  smanjeno zagađenje rijeke Sokoluše i unaprijeđena  zaštita okoliša.

Projekat je u potpunosti završen krajem 2019. godine , zaključno sa izvršenim tehničkim pregledom izvedenih radova od strane imenovane Komisije.

Ukupna vrijednost izvršenih radova iznosi: 683.802,42 KM od čega je Fond za zaštitu okoliša FBiH sufinansirao projekat grant sredstvima u iznosu od 200.000,00 KM , a preostali dio je finansiran kreditnim sredstvima Evropske investicijske banke .