Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Završeno savjetovanje 1.500 domaćinstava u Gračanici

Završeno savjetovanje 1.500 domaćinstava u Gračanici

12.10.2020|

18 energetskih savjetnika iz Gračanice je uz podršku mjesnih zajednica uspješno provelo savjetovanje i anketiranje 1.500 domaćinstava i podjelu 6.000 LED sijalica i po 1.500 tematskih kalendara i vodiča za energetsku efikasnost.

Tokom razgovora sa građanima, savjetnici su popunjavali anketu sa najvažnijim informacijama o potrošnji električne i toplotne energije, električnim uređajima i navikama u domaćinstvu.
Po završetku projekta savjetnicima su uručeni certifikati a priliku da im se zahvale na učešću u ovim aktivnostima su iskoristili Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju i Nusret Helić, gradonačelnik Grada Gračanica.

„Ono što savjetnici na osnovu iskustava sa terena kažu je da postoji mnogo potencijala za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije u ovih 1.500 domaćinstava ali da treba raditi na edukaciji i jačanju svijesti građana.
Sada u Gračanici imamo 18 edukaovanih energetskih savjetnika koji su naš veliki resurs za nove aktivnosti“, rekla je direktorica Agić.

Projekat je sufinansirao Grad Gračanica, a savjetnicima se obratio i Gradonačelnik Helić: „Čestitam vam na rezultatima i zahvaljujem vam se na učešću. Vjerujem da će nam ove analize pomoći u kreiranju određenih Akcionih planova i ciljeva djelovanja kada su najugroženije kategorije u pitanju. Prikupili ste dosta informacija sa terena i radujem se što ćete ih podijeli i danas sa nama.“

 

Ova aktivnost je dio projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, koji realizuje Caritas Švicarske, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići, gdje je ukupno savjetovano i anketirano 10.000 domaćinstava i podijeljeno 40.000 LED sijalica, sa ciljem da se podstaknu građani da smanje potrošnju energije.